{"Name":"Mariannelunds Bio","Theme":"cinematic","MetaTags":[{"Name":"description","Content":"Välkommen till MariannelundsBio!"},{"Name":"keywords","Content":"mariannelunds bio,bio,mariannelunds ,biljetter,onlinebokning,biljettbokning,film,filminformation,filmer,biograf,biografer i sverige,svensk bio,dolby atmos,trailers,filmtrailers"}],"Settings":[{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22description%22%2C%22Content%22%3A%22V%C3%A4lkommen%20till%20MariannelundsBio!%22%7D"},{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22keywords%22%2C%22Content%22%3A%22mariannelunds%20bio%2Cbio%2Cmariannelunds%20%2Cbiljetter%2Conlinebokning%2Cbiljettbokning%2Cfilm%2Cfilminformation%2Cfilmer%2Cbiograf%2Cbiografer%20i%20sverige%2Csvensk%20bio%2Cdolby%20atmos%2Ctrailers%2Cfilmtrailers%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Hem%22%2C%22Title%22%3A%22G%C3%A5%20till%20startsidan%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fkontakt%22%2C%22Label%22%3A%22Kontakt%22%2C%22Title%22%3A%22Kontakta%20oss%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fprogram%22%2C%22Label%22%3A%22Bioprogram%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5rt%20program%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Ffilmer%22%2C%22Label%22%3A%22Filmer%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20filmer%22%7D"},{"Key":"@advert","Value":"%7B%22Name%22%3A%22Ros%C3%A9n%20och%20Johansson%20Byggnads%20AB%22%2C%22Url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.rosenjohanssonbygg.se%2F%22%2C%22ThumbnailGUID%22%3A%22c856689b-305a-42fa-b9e2-dd0e93b72a18%22%2C%22MediaName%22%3A%22rosen-johansson-annons%22%2C%22MediaUrl%22%3A%22http%3A%2F%2Fcdn.incode.se%2Fcontent%2F1193c2c7-4d65-45e1-9340-45bb30984299.jpg%22%7D"},{"Key":"@advert","Value":"%7B%22Name%22%3A%22Nya%20Axelssons%20El%22%2C%22Url%22%3A%22https%3A%2F%2Fnyaaxelssonsel.se%2F%22%2C%22ThumbnailGUID%22%3A%22391dad49-7506-4df5-9c7b-d158147a4301%22%2C%22MediaName%22%3A%22nya-axelssons-el-annons%22%2C%22MediaUrl%22%3A%22http%3A%2F%2Fcdn.incode.se%2Fcontent%2Fa3fbeee5-a6c5-4ccb-81d9-21a75e162b1d.jpg%22%7D"},{"Key":"@advert","Value":"%7B%22Name%22%3A%22Bruzahem%20AB%22%2C%22Url%22%3A%22http%3A%2F%2Fbruzahem.se%2F%22%2C%22ThumbnailGUID%22%3A%2233da4883-4f5b-4f99-929f-a5dc7b0c27b2%22%2C%22MediaName%22%3A%22bruzahem-annons%22%2C%22MediaUrl%22%3A%22http%3A%2F%2Fcdn.incode.se%2Fcontent%2F7c5d24d2-30c7-40a3-bfae-96bbd32503ba.jpg%22%7D"},{"Key":"@season.closed","Value":"false"},{"Key":"@season.fromDate","Value":"2020-11-08T00:00:00.000"},{"Key":"@season.untilDate","Value":null},{"Key":"@season.title","Value":"Tillfälligt stängt"},{"Key":"@season.message","Value":"På grund av de utökade restriktionerna angående covid-19 så har vi beslutat att stänga bion igen tills vidare. Ta hand om er och varandra! Följ oss gärna på Facebook (@mariannelundsbio) för uppdateringar. Återkom gärna till denna sida också. Välkommen åter! -- Personalen"},{"Key":"@theme","Value":"cinematic"},{"Key":"@booking","Value":null},{"Key":"@latitude","Value":"57.6172274"},{"Key":"@longitude","Value":"15.5772435"},{"Key":"@phone","Value":"073-678 47 41"},{"Key":"HomeIndex.heroItemsCount","Value":"10"},{"Key":"HomeIndex.programItemsCount","Value":"5"},{"Key":"HomeIndex.trailerItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.movieItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.showHero","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showShowtimes","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showTrailers","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showMovies","Value":"true"},{"Key":"ShowtimeList.filterBy","Value":"month"},{"Key":"ShowtimeList.showDays","Value":"90"},{"Key":"ShowtimeList.showMonths","Value":"3"},{"Key":"ContactIndex.info","Value":"%3Ch4%3E%26nbsp%3B%3C%2Fh4%3E%0A%3Ch4%3E%3Cstrong%3EBiograff%26ouml%3Brest%26aring%3Bndare%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fh4%3E%0A%3Cp%3EMartin%20%26Ouml%3Bsterman%3Cbr%20%2F%3E073-678%2047%2041%3Cbr%20%2F%3E%3Ca%20href%3D%22mailto%3Abionmlund%40gmail.com%22%3Ebionmlund%40gmail.com%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch4%3E%26nbsp%3B%3C%2Fh4%3E%0A%3Ch4%3E%3Cstrong%3ESociala%20medier%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fh4%3E%0A%3Cp%3EFacebook%3A%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmariannelundsbio%2F%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmariannelundsbio%2F%3C%2Fa%3E%3Cbr%20%2F%3EInstagram%3A%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmariannelundsbio%2F%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3Ehttps%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmariannelundsbio%2F%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch4%3E%26nbsp%3B%3C%2Fh4%3E%0A%3Ch4%3E%3Cstrong%3EBiograf%26auml%3Bgare%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fh4%3E%0A%3Cp%3EVidevox%20Biografservice%20AB%3C%2Fp%3E"},{"Key":"Social.Facebook","Value":"https://www.facebook.com/Mariannelunds-Bio-117779258297864/"},{"Key":"Social.Twitter","Value":null},{"Key":"Social.Instagram","Value":null}],"MenuItems":[{"Path":"/","Label":"Hem","Title":"Gå till startsidan"},{"Path":"/kontakt","Label":"Kontakt","Title":"Kontakta oss"},{"Path":"/program","Label":"Bioprogram","Title":"Vårt program"},{"Path":"/filmer","Label":"Filmer","Title":"Våra filmer"}],"Ads":[{"Name":"Rosén och Johansson Byggnads AB","Url":"http://www.rosenjohanssonbygg.se/","MediaGUID":null,"ThumbnailGUID":"c856689b-305a-42fa-b9e2-dd0e93b72a18","MediaName":"rosen-johansson-annons","MediaUrl":"http://cdn.incode.se/content/1193c2c7-4d65-45e1-9340-45bb30984299.jpg"},{"Name":"Nya Axelssons El","Url":"https://nyaaxelssonsel.se/","MediaGUID":null,"ThumbnailGUID":"391dad49-7506-4df5-9c7b-d158147a4301","MediaName":"nya-axelssons-el-annons","MediaUrl":"http://cdn.incode.se/content/a3fbeee5-a6c5-4ccb-81d9-21a75e162b1d.jpg"},{"Name":"Bruzahem AB","Url":"http://bruzahem.se/","MediaGUID":null,"ThumbnailGUID":"33da4883-4f5b-4f99-929f-a5dc7b0c27b2","MediaName":"bruzahem-annons","MediaUrl":"http://cdn.incode.se/content/7c5d24d2-30c7-40a3-bfae-96bbd32503ba.jpg"}],"JsonData":null,"AppName":"Videvox Cinecore CMS 1.2.0","AnalyticsID":null,"AssetVersion":"180912"}